Otİzm Spor ve YaŞam Merkezİ

  Otizm, tedavisi olmayan yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak bilinmesine rağmen, kişiye özel eğitim ve yaşam düzenlenmesi yapıldığında farklı düzeylerde gelişmeler kazanmaları ve hatta yalnız başına hayatlarını idame ettirmeleri mümkündür. Buna ek olarak, özel yeteneklerinin (resim, müzik, spor vb.) saptanması doğrultusunda verilecek eğitim ve yönlendirme ile alanlarında üstün başarılar gösterdikleri gözlenmiştir.

  Türkiye’de tedavi (klinik yaklaşımlardan ziyade terapötik-konuşma terapisi, psikoterapi, aile destek terapisi vb.) eğitim ve sosyal destek anlamında bütüncül bir hizmet veren özel ya da kamusal merkezler yeterli sayıda değildir. Söz konusu proje ile bu açığın kapatılabilir olduğunu göstererek bütüncül hizmetin önemini ve değerini vurgulayan bir model oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yalnızca eğitim ve programların içeriği, yöntemi ve uygulama aşamaları kadar proje yeri ve mekânı da önemli bir unsurdur.

  Uzun erimli hedef olarak ise bir Vakıf kurarak, aile bakım ve desteğini ölüm, ayrılık ya da maddi sorunlar nedeniyle kaybeden otizmli çocuk, genç ve yetişkinlerin yaşamlarını, “sürdürülebilir bir ortak yaşam alanı” inşa ederek, yaşam boyu eğitim ve destek almalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Klinik Psikolog Nüket Diner

 

 


Mikado
Mikado
Mikado
Mikado